Betingelser og forretningsbetingelser

Handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser beskriver vilkårene, der gælder for ethvert køb, du som erhvervskunde eller privatperson har foretaget hos Eupry ApS via fjernsalg og uden for forretningssted. Vilkårene beskriver bl.a. leveringsbetingelserne, fortrydelsesbetingelserne og persondatapolitikken, læs dem derfor grundigt.
Eupry ApS (herefter kaldet Leverandøren)
Dortheavej 59, 3. sal
2400 København NV
Telefon: 53 51 77 00
E-mail: hello@eupry.com
CVR-nr. 30536665

1. Generelt
1.1 Kunden skal som virksomhed være registreret i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) for at kunne foretage et køb hos Leverandøren.
1.2 Kunden skal som privatperson være fyldt 18 år og have folkeregisteradresse i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) for at kunne foretage et køb hos Leverandøren.
1.3 Alle aftaler indgås på dansk eller engelsk.

2. Levering og installering
2.1 Hos Leverandøren arbejdes der efter at Kundens bestillinger, som ikke inkludere Introduktions- og Installationsservice, leveres i løbet af 3-5 hverdage. Det kan dog hænde at leveringen trækker ud grundet leverandøren, her kan Leverandøren ikke gøres ansvarlig. Der leveres kun til adresser i Danmark, ikke til Grønland, Færøerne og andre lande, med mindre andet er skriftligt aftalt.
2.2 I Danmark leveres vores løsninger typisk med Post Danmark og GLS, men andre kan forekomme.
2.3 Tilkøber Kunden Introduktions- og Installationsservice aftales den eksakte leveringen særskilt efter endt køb, hvor der aftales et leveringstidspunkt mellem Kunden og Leverandøren via telefon eller e-mail. Leveringstidspunkt må forventes at ligge i tidsrummet kl. 7.00-18.00 i hverdage. Leveringstiden fra endt køb kan variere fra 1-4 uger. Det kan dog hænde at leveringen trækker ud grundet Leverandøren, her kan Leverandøren ikke gøres ansvarlig.

3. Betaling og kreditvurdering
3.1 Alle priserne er angivet i danske kroner og er ex. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Leverandøren kan justere priserne, således at Leverandøren stilles uændret.
3.2 Betalingen er en årlig forudbetaling, og i særlige tilfælde kan der vælges anden periode for forudbetaling.
3.3 Kunden betaler eventuelle engangsydelser i forbindelse med købet. I det omfang Kunden skal betale beløb udover det, Kunden betaler i forbindelse med abonnementet, sender Leverandøren dig opkrævninger herpå som nærmere oplyst i kontrakt og abonnementsvilkår.
3.4 For betaling med faktura eller kreditkort, se forretnings- & abonnementsbetingelser punkt 6. Pris og Betalingsbetingelser.

4. Fortrydelsesret
4.1 Ved oprettelse af abonnement har Kunden 30 dages fortrydelsesret fra leveringsdato dog med undtagelse af Introduktions- og Installationsservice. Introduktions- og Installationsservicen kan ikke fortrydes, og ved fortrydelse af abonnement med tilhørende Introduktions- og Installationsservicen fratrækkes dette beløb den samlede købesum, som skal tilbagebetales af Leverandøren.
4.2 Når kunden har givet besked om fortrydelse, har kunden følgende pligter:
Varen skal returneres uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at kunden har givet meddelelse om sin fortrydelse.
Kunden skal sende hardwaren til Leverandøren eller aflevere hardwaren til hos en bemyndiget person hos Leverandøren.
Kunden skal betale udgifterne til at returnere hardwaren.
Kunden bærer risikoen for varen under tilbagesendelsen til Leverandøren. Det betyder, at hvis varen forsvinder eller bliver beskadiget undervejs, skal Leverandøren ikke tilbagebetale købesummen, medmindre hardwaren stadig har en salgsværdi. I sidstnævnte tilfælde vil Kunden dog hæfte for forringelsen.
4.3 Kunden mister ikke sin fortrydelsesret, selv om hardwaren er blevet visuelt beskadiget eller forringet som følge af brug. Kunden skal imidlertid betale for en eventuel værdiforringelse af varen, hvis Kunden har behandlet hardwaren på en anden måde, end hvad der var nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på.
4.4 Kundens må åbne emballagen og undersøge hardwaren for at fastslå hardwarens art, egenskaber og den måde det fungerer på. Kunden må tænde udstyret og teste dets funktioner. Hvis ikke at der er aftalt en testperiode må Kunden ikke; placere det i deres opbevaringsenheder, f.eks. i deres køleskab, fjerne evt. påsat beskyttelsesfilm, udføre en software konfiguration af hardwaren på den online software, her i blandt opsætning og aktivering af alarmer.
4.5 Hvis Kunden har håndteret hardwaren på en måde, der ligger ud over, hvad man må i en forretning, og det har medført en forringelse af hardwarens værdi, foretager Leverandøren fradrag for værdiforringelsen. Værdiforringelsen opgøres som de omkostninger, der er forbundet med at istandsætte hardwaren, som herefter kan sælges igen. Hvis hardwaren efter reparation mv. ikke kan sælges igen, kan der ud over reparationsomkostningerne fradrages værdiforringelsen i tilbagebetalingskravet.
4.6 Kunden kan se vejledning om, hvordan man fortryder i sin ordrebekræftelse nederst i dette dokument. Kunden er også altid velkommen til at ringe til Euprys kundeservice på 53 51 77 00.

Forretningsbetingelser

FORRETNINGS- & ABONNEMENTSBETINGELSER
Ved at benytte dig af Eupry ApS services og produkter accepterer du samtidig nedenstående forretnings- & abonnementsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder. Læs dem derfor grundigt.

1. Almene bestemmelser
1.1 Ved bestilling af serviceydelser, produkter og anvendelse af software hos Eupry ApS (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretnings- & abonnementsbetingelser. Accept sker ved køb.
1.2 Leverandøren har ret til at ændre i forretnings- & abonnementsbetingelser. De gældende forretnings- & abonnementsbetingelser accepteres af Kunden, ved betaling af første faktura. Herefter modtager Kunden de gældende forretnings- & abonnementsbetingelser, hver gang Leverandøren sender faktura ud via e-mail. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretnings- & abonnementsbetingelser.

2. Accept af abonnementsbetingelser
2.2 Ved Kundens tilmelding og indtastning af kortoplysninger eller faktura-betaling, accepterer Kunden at Leverandøren må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Når Kunden køber abonnement hos Leverandøren fornyes det automatisk indtil Kunden skriftligt afmelder det hos Leverandørens supportafdeling.
2.3 Ved anvendelse af Leverandørens software og hardware opnås alene en brugsret. Enhver bestilling af produkter og ydelser hos Leverandøren sker ved Kundens samtykke, udtrykt ved betaling af første faktura. Til et abonnement må der oprettes det antal brugere, som det enkelte abonnement foreskriver, men kun én juridisk enhed må anvende det. Såfremt Kunden tilmelder sig automatisk betalingsservice, kan Kunden ændre sine kortoplysninger, så de altid holdes opdateret.

3. Ophavsret
3.1 Alt materiale, der forefindes på Leverandørens webside herunder software, tilhører Leverandøren. Alt materiale, udleveret af Leverandøren men som forefindes hos Kunden herunder hardware, tilhører Leverandøren. Det gælder såvel designs, tekster, funktionalitet og helhedsindtryk. Såfremt Kunden ønsker at citere eller på anden måde omtale Leverandøren, bedes Kunden forudgående anmode Leverandøren om skriftlig tilladelse.

4. Leverandørens ydelse
4.1 Leverandøren’s produkt og service der vil være behjælpelig for kunden at overvåge forholdene hvorved følsomme ressourcer opbevares. Servicen og systemet har mulighed for at notificere kunden/brugeren i tilfælde af at kølingen ikke er i overensstemmelse med kundens krav. Der tages i denne forbindelse en række forbehold som er beskrevet nøje i systemets tekniske beskrivelse. Herudover har Leverandøren ingen forpligtelser over for Kunden.
5. Identitet og betalingsansvar
5.1 Ved tilmelding hos Leverandøren tiltræder Kunden med korrekte oplysninger om identitet og validitet samt sikrer, at oplysninger om Kunden er sandfærdige.
6. Pris og betalingsbetingelser
6.1 Alle priserne er angivet i danske kroner og er ex. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Leverandøren kan justere priserne, således at Leverandøren stilles uændret.
6.2 Betalingen er en årlig forudbetaling, og i særlige tilfælde kan der vælges anden periode for forudbetaling.
Automatisk kortbetaling
6.3 Leverandøren pålægger gebyrer på en række services (ex. når Kunden betaler med betalingskort pålægges et gebyr mellem 1,5% eller 0,5% af købsbeløbet afhængig af det givne betalingskort). Dette fremgår klart og tydeligt, såfremt Kunden skulle bestille dette. Taksering sker i overensstemmelse med Leverandørens til enhver tid gældende priser.
6.4 Som følge af Leverandørens serviceydelse trækker Leverandørens betalingstjeneste-leverandør automatisk et årligt eller månedligt beløb, på baggrund af Kundens valg af betalingsperiode for abonnementet. Ved hver betaling trækkes den givne abonnementspris samt 1,5% pr. transaktion.
6.5 Det er Kundens ansvar selv at opsige en evt. aftale med Nets, hvis Dankortbetaling ikke ønskes anvendt længere. Ved årlig betaling, opnås en rabat. Vælges der årlig betaling, kan pengene ikke refunderes ved en eventuel fortrydelse af købet.
Betaling med faktura
6.5 Fakturaen tilsendes via e-mail og leverandøren er berettiget til at fakturere et betalings- eller fakturagebyr for betaling. Gebyrets størrelse er 3 % af abonnementsprisen. Fakturaen har 14 dages betalingsfrist fra levering. Fakturaen kan betales via Kundens egen bank eller online med betalingskort, via Leverandørens betalingsservice (Paylike).

7. Konkurrence og rettigheder
7.1 Ved registrering hos Leverandøren bekræfter du samtidig, at du ikke er i konkurrence med Leverandøren eller arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med Leverandøren. I konkurrence med defineres ved, at du arbejder i eller er ejer af en virksomhed, som sælger temperatursensorer eller it-systemer/websider til overvågning af temperaturer og fugtighed. Alt software, design, arkitektur, tekst o.lign. er beskyttet af ophavsretten samtidig med, at navne og egenudviklede termer er anvendte varemærker. “Eupry” er tillige et registreret varemærke og findes anført hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Enhver overtrædelse heraf vil blive retsforfulgt, og krav om betaling vil finde sted. Leverandøren har rettigheder til softwaren. Leverandøren kan overdrage sine forpligtelser til tredjemand under samme forretnings- & abonnementsbetingelser.

8. Ansvarsfuld anvendelse af serviceydelse
8.1 Servicen må kun anvendes til eget brug. Det vil sige, at Kunden ikke må videresælge eller på anden måde anvende servicen kommercielt. Kunden bærer ansvaret for, at servicen ikke bliver anvendt til ulovlige eller uetiske formål. Kunden bærer ansvaret for det kun er Euprys WiFi Dataloggerer, som benytter Leverandørens internetopkobling, hvis Leverandøren også leverer dette.
8.2 Servicen kan kun anvendes i Danmark. For anvendelse i andre lande skal der indgås en specialaftale skriftligt med Leverandøren.
8.3 Ved alvorlige brud på denne aftale kan og må Leverandøren ophæve aftalen og spærre for al trafik på Leverandørens tjenester. Hvis servicen anvendes til ulovlige handlinger, vil dette blive politianmeldt.

9. Misligholdelse
9.1 Al betaling fra Kunden til Leverandøren foregår som udgangspunkt ved automatisk forudbetaling, når Kunden registrerer sit betalingskort. Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre pålæg af yderligere inddrivelsesomkostninger, herunder renter og rykkergebyrer, der belaster Kunden. Ved forsinket betaling påløber der morarenter fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100 kr. pr. rykker. Inddrivelse vil kunne påbegyndes uden forudgående varsel. Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten eller Leverandøren kunne kræve yderligere inkassoomkostninger. Ved misligholdelse af Leverandørens forretningsbetingelser opsiges samarbejdet øjeblikkeligt. Leverandøren har ret til at lukke for Kundens adgang til software samt hardware, såfremt betaling ikke sker rettidigt.
Lukning og spærring fra Leverandørens side
9.2 Abonnementet kan lukkes hvis du gør dig skyldig i væsentlig aftalebrud som fx at:
Vigtige oplysninger fra Kunden til Leverandøren er ukorrekte eller fejlagtige
Kunden ikke betaler udestående beløb trods påmindelser
Kunden er insolvent eller hvis Leverandøren med rimelig grund antager, at Kunden er insolvent eller Myndighederne begærer det.
Abonnementet anvendes i strid med afsnit 7 og 8.
Kunden, trods Leverandørens anmærkninger herom, anvender software/hardware på en måde, der kan i skader eller andre ulemper for Leverandøren eller en 3. part, f.eks. ved at bruge softwaren/hardwaren i strid med lovgivningen eller statslige bestemmelser.
9.3 Kunden har ingen ret til afgifts- eller abonnementsreduktion for den tid, abonnementet er lukket eller spærret

10. Ansvarsbegrænsning
10.1 Leverandøren tager forbehold for programmeringsfejl og servernedbrud. I tilfælde af opdatering af software eller udstyr har Leverandøren ret til at lukke for adgangen i en begrænset periode, som typisk vil ske, hvor færrest mulige Kunder vil blive påvirket af det. Adgangen til Leverandørens software udvikles løbende, og Leverandøren giver adgang til softwaren, som den forefindes og uden garanti. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab - herunder tabt fortjeneste, mistede indtægter, skader eller bøder - der er sket i forbindelse med anvendelse af Leverandørens software og hardware. Leverandøren er ligeledes ikke ansvarlig for hacker-angreb, vira, fejl i browsere, nedbrud af køleenheder eller anden form for force majeure. Det er Kundens ansvar at sikre, at al bogføring sker i overensstemmelse med de bilag, som overdrages mellem Kunden og Leverandøren.
10.2 Leverandøren rådgiver ikke i korrekt opbevaring af varer, men hjælper gerne med spørgsmål, som kan dokumenteres i guidelines og andre best practice (f.eks. hos fødevarestyrelsen eller under GDP - Bekendtgørelsen om god distributionspraksis). Det er Kundens eget ansvar at eftertjekke om opbevaringsforholdene er korrekt for kundens opbevarede varer. Det er Kundens eget ansvar at sikrer korrekte alarmindstillinger og hvornår der skal alarmeres.
10.3 Det er Kundens ansvar at tage lokal backup, efter eget behov, ved funktionen der forefindes i softwaren under eksport funktionen.
10.4 Det er Kundens ansvar, at informere Leverandøren ved ændring af: adresse, telefonnumre, mobiltelefonnumre, mailadresse, CVR nr. og andre personlige oplysninger, der måtte være tilknyttet kontoen og som har relevans for betaling, integration med eksterne parter, med mere.

11. Datahåndtering
11.1 Databasens brugere herunder Kunden er dataansvarlige i henhold til persondataloven, og Leverandøren er databehandler på vegne af de dataansvarlige. Leverandøren indgår i det nødvendige omfang databehandleraftaler med brugerne.
11.2 Leverandøren laver som databehandler på vegne af de dataansvarlige løbende sikkerhedstjek i databasen.
11.3 Kunden har mulighed for selv at oprette integration med en 3. part, som Leverandøren har indgået samarbejde med. Ved aktivering af integrationen accepterer Kunden at alt indsamlet data, foruden betalingsinformation, må videregives til denne 3. part. Integrationen kan til enhver tid fravælges igen. Alt data som i mellemværende periode er blevet videregivet til 3. part er Leverandøren ikke længere ansvarlig for og det er Kunden ejet ansvar at 3. part håndtere dataen korrekt.
Dataindsamling
11.4 Leverandøren indsamler løbende oplysninger om brugsadfærd, når Kunden og andre brugere anvender Leverandørens webside, software og hardware. Denne dataindsamling er anonym og anvendes med det formål at optimere services og indretning af softwaren.
Tavshedspligt og sikkerhed
11.5 Al data, der indtastes i Leverandørens software, sker uden videre adgang for andre. Leverandøren behandler således al data med tavshedspligt. Alle sider benytter SSL-kryptering. Leverandøren har anlagt softwaren med høj sikkerhed og forsvarligt for at forebygge, at uvedkommende får adgang til disse data.

12. Levering og installering
12.1 Når Leverandøren periodisk vedligeholder og udskifter udstyr, sker dette med brev og pakkepost. Her er Kunden ansvarlig for at sikre at det tilsendte modtages korrekt, således det ikke sendes retur. Hvis det tilsendte sendes retur til Leverandøren pga. Kunden, faktureres Kunden for en ny fremsendelse. I den mellemliggende periode kan Leverandøren ikke stilles til ansvar for om systemet fungerer.

12.2 I forbindelse med fejl og reparationer se punkt 15. leveres nyt hardware normalt i løbet af 2-4 hverdage. Det kan dog hænde at leveringen trækker ud grundet leverandøren, her kan Leverandøren ikke gøres ansvarlig.
12.2 I Danmark leveres vores løsninger typisk med Postdanmark og GLS, men andre kan forekomme.
12.3 Tilkøber Kunden i løbet af abonnementsperioden Installations- og introduktionsservice aftales den eksakte leveringen særskilt, hvor der aftales et leveringstidspunkt mellem Kunden og Leverandøren via telefon eller e-mail. Leveringstidspunkt må forventes at ligge i tidsrummet kl. 7.00-18.00 i hverdage. Leveringstiden kan variere fra 1-4 uger. Det kan dog hænde at leveringen trækker ud grundet Leverandøren, her kan Leverandøren ikke gøres ansvarlig.

13. Genanvendelse og minimering ressourceforbrug
13.1 For at Leverandøren kan leve op til interne mål om at minimere ressourceforbrug og mindske miljøpåvirkningen af Leverandørens serviceydelser og aktiviteter, skal Kunden returnere brugt hardware når Kunden modtager nyt hardware eller opsiger sit abonnement. Kunden modtager periodisk hardware, fra en gang om året eller sjældnere, f.eks. i tilfælde af at Leverandøren sender ny-kalibrerede hardware eller ny-opladt hardware. Kunden vil derfor modtage hardware, som ikke er fabriksnyt, men kan være genanvendt. Dette gælder ved oprettelse af abonnement(er) samt i løbet af abonnementsperioden.
13.2 Leverandøren sørger for at rense alt hardware inden genanvendelse.
13.3 Det er Kundens ansvar at rengøre alt hardware inden ibrugtagning, da Leverandøren ikke er ansvarlig for distributionen, og dermed ikke kan sikre en korrekt hygiejne ved modtagelse. Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for bakterier, vira, m.m som er kommet med leveringen og placeringen hardwaren.
13.4 Ved smittefare er det kundens ansvar at rengøre alt hardware inden det sendes retur til Leverandøren.

14. Drift
Hardware med abonnement (servicepakke).
14.1 Leverandøren er ansvarlig for at drifte de dele af hardwaren, som der er tegnet abonnement på. Hardware på abonnement, dækker over følgende produkter:
WiFi Dataloggere, købt inkl. en given servicepakke. WiFi Dataloggerer, er datalogger-enheder, med given(e) sensor(er), f.eks. temperatursensor med wifi som dataforbindelse.
Sensortilbehør, som ekstra sensorer eller andet ekstraudstyr til Euprys WiFi Dataloggerer købt inkl. en given servicepakke, f.eks. en temperaturprobe som kan bruges i ekstreme temperatur områder.
Internetopkobling, et mobilt modem og 3G dataforbindelse, som skaber netværksforbindelse mellem Euprys WiFi Dataloggerer og den online software.
I tilfælde af fejl og mangler i hardwaren, fremsender Leverandøren hurtigst muligt erstatnings-hardware, se punkt. 15 - Fejlretning og reparation.
Kunden vil selv være ansvarlig for batteriskift, hvis WiFi Dataloggerne løber tør for batteri før planlagt batteriskift, grundet uhensigtsmæssig/uventet brug, hvortil Leverandøren har gjort Kunden opmærksom på det øgede energiforbrug forinden. Dette kan være brug som øger strømforbruget uventet:
Alarmer dagligt eller oftere, i en længere periode (2 uger eller derover).
Dårligt eller ingen WiFi forbindelse til WiFi Dataloggeren.
Hardware uden abonnement (engangskøb).
14.2 Leverandøren er ikke ansvarlig for at drifte de dele af hardwaren, som der ikke er tegnet abonnement på. Dette dækker f.eks. følgende produkter:
Euprys WiFi Dataloggere, købt uden servicepakke.
WiFi-Basestation, WiFi-routere som tilkobles kundens eget netværk.
Sensortilbehør, som ekstra sensorer eller andet ekstraudstyr til Euprys WiFi Dataloggerer, købt uden servicepakke.
På hardware købt uden servicepakke er der for erhvervskunder et (1) års reklamtionsperiode, hvorimod privatkunder er dækket af vilkårene i den danske købelov.
Netværk
14.3 I det tilfælde, hvor Leverandøren leverer WiFi-netværk og internettet-opkobling;
Leverandøren benytter sig af 3. part til levering af internettet-opkobling (mobilnetværk). Leverandøren garanterer ikke en total dækning i Danmark og der kan forekomme tilfælde, hvor der ikke er dækning pga. lokale forhold hos Kunden eller ringe mobildækning fra 3. parts leverandør af mobilnetværk. I dette tilfælde har Kunden ret til at opsige abonnementet, og Kunden vil få tilbagebetalt det forudbetalte abonnement. Oprettelsesgebyr, betalingsgebyrer og Installations- og introduktionsservicen har Kunden ikke ret til at få refunderet.
Der kan forekomme perioder, hvor der ikke er internettet-opkobling, grundet 3. parts vedligeholdelse af det mobilnetværk eller ved produktfejl i SIM-kort eller udleverede mobilt modem. I disse perioder, vil dataen ligge lokalt på Euprys WiFi Dataloggerer, men vil ikke være “live” på den online software. Det vil ikke været muligt af alarmere Kunden på email eller SMS, hvis opbevaringsforholdene er forkerte (uden for de angivede alarmværdier). Kunden vil blive gjort opmærksom på den manglende forbindelse til Euprys WiFi Dataloggerer via email eller SMS, hvis det ikke har været forbindelsen til Euprys WiFi Dataloggerer i mere end 24 timer. Kunden er i perioden uden netværksforbindelse selv ansvarlig for at kontrollere og dokumentere opbevaringsforholdene. I perioder uden netværksdækning har Kunden ingen ret til refundering.
Leverandøren har til enhver tid ret til at benytte en anden 3. part til levering af mobilnetværk, hvilket i sjældne tilfælde kan betyde at der ikke længere er tilstrækkelig dækning hos Kunden. I tilfælde af dette har Kunden mulighed for at opsige abonnementet og få tilbagebetalt det forudbetalte beløb for den resterende abonnementsperiode. Kunden har også mulighed for at skifte til en ny abonnementsløsning, hvor Leverandøren ikke leverer internettet-opkobling. I dette tilfælde vil Kunden få tilbagebetalt det mellemværende forudbetalte beløb for den resterende abonnementsperiode ift. det nye abonnement, herefter vil Kunden overgå.
14.4 I det tilfælde, hvor Leverandøren ikke leverer internettet-opkobling
Ved levering af WiFi netværk (WiFi-Basestation)
Det er Kundens eget ansvar at koble WiFi-Basestationen til strøm og Kundens eksisterende netværk og sikre at WiFi-Basestationen kan forbinde til Leverandørens servere. Kunden er ansvarlig for at kontrollere at Euprys WiFi Dataloggerer har forbundet til WiFi-Basestationen, hvilket er beskrevet i installationsvejledningen.
Uden levering af WiFi netværk
Kunden kan koble Euprys WiFi Dataloggerer til deres eget WiFi ved hjælp af deres smartphone og Euprys app; Eupry WiFi Opsætning / Eupry WiFi Setup, som forefindes på Google Play og App Store.
Det er Kundens eget ansvar at koble Euprys WiFi Dataloggerer korrekt til Kundens eget wifi, og løbende sikre at ændringer tilføjes Euprys WiFi Dataloggerer, hvis der på nogen måder ændres i wifi-opsætningen.
I tilfælde af Leverandøren har ydet Introduktions- og Installationsservice, er det kun Leverandørens ansvar at forbindelsen mellem wifi og Euprys WiFi Dataloggerer er blevet etableret, men Leverandøren er ikke ansvarlig for efterfølgende forbindelse. Kunden er selv ansvarlig for at tilføje ændringer til Euprys WiFi Dataloggerer, hvis der på nogen måder ændres i wifi-opsætningen.
Hvis der ikke er forbindelse mellem Leverandørens Euprys WiFi Dataloggerer og online software, vil dataen ligge lokalt på Euprys WiFi Dataloggerer, men vil ikke være “live” på den online software. Det vil ikke været muligt af alarmere Kunden på email eller SMS, hvis opbevaringsforholdene er forkerte (uden for de angivede alarmværdier). Kunden vil blive gjort opmærksom på den manglende forbindelse til Euprys WiFi Dataloggerer via email eller SMS, hvis det ikke har været forbindelsen til Euprys WiFi Dataloggerer i mere end 24 timer. Kunden er i perioden uden netværksforbindelse selv ansvarlig for at kontrollere og dokumentere opbevaringsforholdene og det er Kundens eget ansvar at fejlrette problemstillingen. I perioder uden netværksdækning har Kunden ingen ret til refundering.
Software
14.5 Leverandøren forpligter sig ikke at levere online software der er optimeret til et bredt udvalg af internet browsere. Softwaren er optimeret til Google Chrome, men Leverandøren kan ikke stilles ansvarlig for fejl og mangler eller nedetid som skyldes opdateringer af Google Chrome.
14.6 Da leverandørens software er online baseret kan Leverandøren ikke garantere 100% oppetid. Der vil kunne forekomme tilfælde, hvor der er nedetid, og hvor Kunden ikke kan tilgå systemet, hertil kan Leverandøren ikke gøres ansvarlig på nogen måde.
Data
14.7 Leverandøren benytter en 3. part (Amazon Elastic Compute Cloud) til levering af serverkapacitet, til hosting af den online software og til lagring af alt data. Leverandøren kan ikke stilles til ansvar for 3. parts nedetid, sikkerhedsnedbrud eller andre fejl.
Alarmering
14.8 Leverandørens WiFi Dataloggere har mulighed for at alarmere Kunden ved lysindikation på fronten. Derudover har Leverandørens software mulighed for at give Kunden besked, hvis der har været en alarm. Dette kan enten ske via sms eller email, hvis Kunden har aktiveret denne funktion korrekt, og indtastet korrekte oplysninger.
14.9 Leverandøren leverer ikke øjeblikkelig alarmering. Systemets hovedformål er dokumentering, og det er ikke at agere som et alarmeringssystem. Dog har systemet i langt de flest tilfælde mulighed for at alarmerer brugerne via sms eller email, når nedenstående punkter er opfyldt:
Euprys WiFi Dataloggerer er tændt og har forbindelse til et givent wifi-netværk.
Wifi-netværket (f.eks. Internetopkobling), har forbindelse til internettet.
3. parts leverandører af server, email-tjeneste og sms-tjeneste er i drift.
Kundens egne tjenester og produkter fungerer korrekt og er i drift.
Selv når alle disse ovenstående betingelser er opfyldt kan der være tilfælde, hvor sms’er og emails ikke når ud til Kunden eller er forsinkede. Leverandøren kan ikke stilles ansvarlig for manglende eller forsinkede alarmer.
Kundens håndtering, rengøring og vedligeholdelse af Euprys WiFi Dataloggerer.
14.10 Kunden har ansvar for korrekt rengøring, ved ibrugtagning og under brug. Kunden skal følge de vedlagte forskrifter for korrekt håndtering, rengøring og vedligeholdelse.
14.11 Kunden stilles ansvarlig og skal erstatte Euprys WiFi Dataloggerer, ved bortkomst eller hvis de beskadiges ved håndtering, rengøring og vedligeholdelse, grundet at andre metoder er benyttet ift. hvad Leverandørens forskrifter angiver eller grundet anden uagtsomhed fra Kundens side. Erstatningsbeløbet svarer til listeprisen for et årsabonnement af den beskadigede enhed.
14.12 Det anbefales at Kunden jævnligt kontrollerer at Euprys WiFi Dataloggerer fungerer korrekt, hvilket kan ske ved aktivt at trykke på Euprys WiFi Dataloggeres aktiveringsknap og kontrollere feedbacken ift. hvad Leverandørens forskrifter angiver.

15. Fejlretning og reparation
15.1 Alle henvendelser vedrørende fejlretning og reparation skal foretages ved at ringe til vores supportservice. Leverandøren er forpligtet til at påbegynde fejlretningsprocedurer så hurtigt som muligt efter at have modtaget meddelelse om fejl. Fejlretningen vil almindeligvis finde sted hverdage i tidsrummet 9.00-16.00.
15.2 Leverandøren kan i visse tilfælde opdage systemfejl f.eks. ved manglende kontakt til hardware i længere perioder, og vil i de fleste tilfælde påbegynde fejlretningsprocedurer.
15.3 Ved fejlsøgning og fejlretning skal Kunden i nødvendigt omfang medvirke til fejlsøgning og fejlretning i hardwaren. Såfremt problemet skyldes fejl og mangler i hardwaren, fremsender Leverandøren erstatnings-hardware samt returlabel/frankering til det fejlende hardware. Det er Kundens ansvar at forsvarligt indpakke og tilbagesende det fejlende hardware til Leverandøren. Der kan opstå tilfælde, hvor erstatnings-hardware ikke er på lager, og vil derfor resultere i en længere leveringstid. Kunden vil blive gjort opmærksom på dette via email eller SMS. Kunden er i fejlperioden selv ansvarlig for at kontrollere og dokumentere opbevaringsforholdene, som kan foretages gratis i Leverandørens software og har derfor ingen ret til refundering, så længe at fejlperioden er mindre end 30 arbejdsdage.
15.4 Hvis fejlen skyldes fejlhåndtering fra Kundens side, skal Kunden selv betale for reparationen og fragt. Herunder også fejl i forbindelse med opsætning, se punkt 14.3. Såfremt der ikke kan påvises fejl i den tilbagesendte hardware, skal Kunden selv betale et undersøgelses- og re-kalibreringsgebyr 600 dkk/enhed og fragtgebyr på 100 dkk.

16. Opsigelse af abonnement og bindingsperiode
16.1 Kunden kan opsige abonnementet til udgangen af kundens kontraktperiode.
16.2 Abonnementet forlænges automatisk med et år efter kontraktperiodens udløb, medmindre Kunden opsiger aftalen. Opsigelse skal ske ved telefonisk henvendelse til vores support center, som bliver bekræftet efterfølgende pr. mail. Ved opsigelse returneres forud-indbetalte beløb ikke, dog standses abonnementet inden næste betaling. Opsigelse skal være modtaget minimum 3 måneder inden kontraktperiodens udløb.
16.3 Ved opsigelse af abonnement påhviler det kunden at returnere alt Leverandørens hardware. Modtager Leverandøren ikke hardwaren indenfor en måned efter opsigelsen opkræves et gebyr på svarende til listeprisen for et årsabonnement på det opsagte abonnement.
16.4 Efter opsigelse forpligter Leverandøren sig ikke yderligere over for Kunden.

17. Tvister
17.1 Skulle det imod forventning komme til tvister skal disse afgøres ved Leverandørens vedtægtsbestemte hjemting.